پیشگامان پرشیا صنعت هرمز

شرکت پیشگامان پرشیا صنعت هرمز درسال ۱۳۹۰ تاسیس گردید. شرکت پرشیا صنعت هرمز در اجرای سیستمهای سرد کننده و گرم کننده صنعتی، مسکونی و غذایی، اعم از طراحی، اجرا و نگهداری این سیستمها، با کلیه شرکتها همکاری میکند. ما در زمینه انتقال خط لوله میعانات گازی و بلاخص سیستمهای برودتی و گرمایشی در پروژه های مختلف شرکت کشتی سازی ایران فعالیت داشته ایم.

خدمات ما

جوشکاری تخصصی
یخچال های خانگی و صنعتی
سیستم های خنک کننده
سیستم های حرارتی
لوله کشی تجاری و مسکونی
سیستم های سرمایش کشتی